Sekite naujienas!

- Aktuali informacija apie Norvegiją
- Patarimai kaip mokytis kalbos
- Nemokamos norvegų kalbos  pamokėlės

Prenumeruokite

Abiejų testų rezultatų interpretavimas (3 dalis)

2014- 04- 14

1. Regimąją atmintį turintys žmonės su dominuojančiu kairiuoju smegenų pusrutuliu.

• Įsisavina vizualią informaciją. Gautą informaciją paverčia simboliais arba raidiniais, skaitmeniniais, idėjiniais elementais.
• Mėgsta mokytis iš spausdintos medžiagos, skaitydami;
• Noriai naudoja lenteles, grafikus ir iliustracijas;
• Galvoja linijiniu būdu (veiksmų grandinė, seka);
• Stengiasi užsirašyti naują informaciją.

Efektyvus mokymosi procesas:

• Greitai mokosi skaitydami, įsimena informaciją, pateiktą žodžiais, skaičiais, raidėmis;
• Turi palaikyti akių kontaktą su kalbėtoju;
• Naują informaciją turi užsirašyt bei nustatyti informacijos eiliškumą/tvarką (linijinis mąstymas);
• Mokydamiesi užsienio kalbos turi matyti naują žodį, jo apibrėžimą bei gauti vizualines žodžio tarimo nuorodas;
• Taisykles ar  formules įsimena geriausiai, jeigu medžiaga yra pateikta tam tikra tvarka. Jie turi ne tik pamatyti, peržvelgti medžiagą bet ir įdėmiai ją perskaityti;
• Spręsdami problemą turi sudaryti veiksmų eigą, planą ir įsitikinti, kad turi visas reikalingas medžiagas kiekvienai užduočiai atlikti;
• Jiems naudinga įsigyti darbo kalendorių arba sudaryti tvarkaraštį.

2. Regimąją atmintį turintys žmonės su dominuojančiu dešiniuoju smegenų pusrutuli.

• Įsisavina vizualinę informaciją. Atkreipia dėmesį į paveikslėlius, spalvas, formas, raštus bei kitus grafikos elementus;
• Jų mąstymas yra sinchroniškas/vienalaikis. Jie pastebi ir galvoja iškart apie dalyko visumą;
• Atsimena ir galvoja paveikslėlių, vaizdų dėka;
• Su pašnekovu palaiko akių kontaktą, dažnai stebi jo lūpas bei jo veido išraišką;
• Mėgsta kai viskas atrodo vizualiai gražiai – daug ryškių spalvų, žaismingi ir skoningai parinkti raštai.

Efektyvus mokymosi procesas:

• Lengviausia mokytis, kai informacija yra pateikta vizualiai: žemėlapiai, ikonografiniai paveikslėliai, lentelės ir t.t.;
• Ilgi tekstai jiems nėra nei naudingi, nei įdomus. Nebent būtų gražiai apipavidalinti – kitokiu šriftu, spalvingai, įdomiai išdėstytomis pastraipomis;
• Sunku sutelkti dėmesį į klausos dirgiklius/garsus;
• Nematant dalyko/žodžio apie kurį kalbama, turi „įdarbinti” fantaziją ir jį įsivaizduot. Sukurti vizualų daikto, situacijos apipavidalinimą savo mintyse;
• Lengviau supranta ir mokosi, kai jiems vizualius demonstracijos būdus: vaidinimus, filmus, skaidres, nuotraukas;
• Prieš pradėdami dirbti sudaro bendrą veiksmų ir situacijos vaizdą;
• Įsivaizduodami tekstą skaito ir supranta jį greičiau ir geriau;
• Geriausias minčių fiksavimo būdas/ konspektavimas – minčių žemėlapiai.

3. Klausomąją atmintį turintys žmonės su dominuojančiu kairiuoju smegenų pusrutuliu

• Geriausiai įsimena, informacija yra pateikiama žodžiu (pasakoma) arba perteikta žodžių ir skaičių pagalba, kuriuos gali žingsnis po žingsnio išnagrinėti;
• Garsiai mąsto – „įgarsina“ viską, kas yra jų mintyse;
• Mėgsta, kai yra pateikti konkretūs duomenys, faktai;
• Yra jautrūs kitų žmonių kalbėjimo manierai,  patys būna puikiais oratoriais.

Efektyvus mokymosi procesas

• Padeda klausymasis ir kartojimas to, kas išgirsta;
• Greitai mokosi paskaitų, pristatymų ir diskusijų metu;
• Detales įsimina lengviau jei yra pateiktos nuosekliai;
• Tam, kad pasisavintų naują medžiagą, turi ją išgirsti, apie ją kalbėti arba garsiai perskaityti;
• Greitai suvokia žodinių pranešimų reikšmę ir nekonvertuoja informacijos į vaizdus;
• Geriausi pagalbininkai mokymosi procese: diskai ir įrašai, filmai, vaizdo medžiaga, taip pat radijas ir televizija;
• Nuolat girdi žodžius savo galvoje. Norėdami geriau įsiminti skaitomą informaciją, turėtų dažnai pertraukas ir kelti sau klausimus apie tai, ką perskaitė.

4. Klausomąją atmintį turintys žmonės su dominuojančiu dešiniuoju smegenų pusrutuliu

• Geriausiai mokosi klausydami. Yra jautrūs garsų, muzikos, ritmo, balso tembro bei stiprių, „iškalbingų” žodžių, kurie apibendrina situacijos visumą, atžvilgiu;
• Turi gerą muzikinę klausą;
• Greitai pajunta neigiamas žmonių emocijas – paslėptą pyktį, apmaudą;
•  Mąsto be žodžių. Randa atsakymus intuityviai suvokdami tarpusavio ryšius ir sąveikas. T.y. „mato” galutinį rezultatą, tačiau kai detalės tampa svarbios – gali padaryti nemažai klaidų.
•  Nenoriai naudoja spausdintus tekstus, nes jiems yra sunkiai suvokiamas simboliai išreikšta, nuosekli ir abstrakti kalba. Verčiau jie patys užsirašys naują informaciją ir ta ją perskaitys, aptars medžiagą arba įrašys ją į grotuvą ir tada pakartotinai paklausys.

Efektyvus mokymosi procesas:

•  Padeda įsiklausymas į garsus, muziką ar stipriomis savybėmis pasižyminčius žodžius, kurie padeda suprasti bendrą situacijos vaizdą;
• Turėtų susieti naują informaciją su muzika, ritmais, rimais;
• Pagalbininkai mokymosi procese: garso įrašai, vaizdo medžiaga, multimedijos technologijos ir bet kuri kitokia medžiaga, kurioje yra garso efektų;
• Skaitomą tekstą mintyse turėtų pakeisti į judančius kino vaizdus, su garso efektais, sukurta muzika bei dialogais.

5. Lytėjimo atmintį turintys žmonės su dominuojančiu kairiuoju smegenų pusrutuliu

• Mokydamiesi naudoja savo rankas, pirštus, lytėjimą ir emocijas;
• Rašymas ir klausymas vienu metu padeda geriau išgirsti ir suprasti tai, kas sakoma;
• Yra jautrūs kūno kalbai. Pvz. pašnekovo veido išraiškai, balso tembrui ir pokalbio nuotaikai/emocijai;
• Emocionaliai dėsto mintis;
• Svarbu būti su žmonėmis, kurie jiems simpatizuoja.

Efektyvus mokymosi procesas:

• Greitai mokosi atlikdami užduotis, kurios reikalauja naudoti rankas ir pirštus;
• Turi dirbti nuosekliai. Užduotis atlikti nuo pradžios iki pabaigos;
• Naują informaciją užsirašo. Tai prisideda prie mokymosi proceso nuoseklumo. Tiesa, vėliau retai peržiūri savo konspektus, kadangi pats rašymo procesas padeda greičiau įsisavinti informaciją;
• Naują medžiagą turi susieti su tam tikrais fiziniais arba emociniais potyriais, jausmais;
• Galvodami arba klausydami turi ką nors paišyti, keverzoti arba laikyti ką nors rankoje;
• Geriausiai įsimena matytus vaizdus arba garsus tada, kai juos susieja su emocijomis, jausmais;
• Skaitydami turi įsijausti į veikėjų vietą, jų išgyvenimus.

6. Lytėjimo atmintį turintys žmonės su dominuojančiu dešiniuoju smegenų pusrutuliu

• Turi tendenciją mąstyti globaliai, galvoja apie visumą;
• Suvokia bendrą vaizdą ir mokosi naudodami rankas, pirštus, lytėjimą ir emocijas;
• Remiasi intuicija, vaizduote. Labai svarbi jausminga ir emocijų kupina kalba;
• Svarbu jaustis emociškai gerai;
• Turi savo įprastą darbo ir mokymosi metodiką.

Efektyvus mokymosi procesas:

• Greitai mokosi atlikdami užduotis, kurios reikalauja naudoti rankas ir pirštus;
• Nėra jautrūs simbolinei kalbai. Mokosi pojūčių, kūno kalbos dėka, nes tai leidžia pamatyti visumą/bendrą vaizdą, galutinį rezultatą;
• Mokosi piešdami ir darydami eskizus, brėžinius bei modeliuodami;
• Galvodami arba klausydami turi ką nors daryti rankomis arba jose ką nors laikyti:
tušinuką, kamuoliuką ir t.t.;
• Turi matyti vaizdo visumą. Juos blaško smulkios detales;
• Mokosi darbus darydami patys, eksperimentuodami;
• Jeigu negali naudotis rankomis, turi pasitelkti vaizduotę ir įsivaizduoti save atliekančius šią užduotį bei įsijausti į jos atlikimą. Ypatingai svarbios emocijos, pojūčiai, prisilietimai vaizduotėje;
• Skaitydami turi įsijausti į veikėjų vietą, jų išgyvenimus;
• Tekstai turėtų būti papildyti iliustracijomis ir piešiniais;
•  Labai naudinga – minčių žemėlapiai.

7. Kinestetinę atmintį turintys žmonės su dominuojančiu kairiuoju smegenų pusrutuliu

• Mąstymas organizuotas ir sistemingas;
• Mokosi motorikos dėka;
• Mėgsta daug ir dažnai judėti, sunkiai nustygsta vietoje.

Efektyvus mokymosi procesas

• Mokymosi procesas turi būti organizuotas ir sistemingas. Mokantis turi dirbti ir kūnas, ir protas;
• Pravartu skaityti ir mokytis vaikštant po kambarį;
• Labai padeda edukaciniai, simuliaciniai žaidimai, varžybos, konkursai;
• Turi dažnai daryti pertraukas, vaikščioti darbo arbo mokymosi metu;
• Lentoje turi rašyti dideliais ir sunkiais markeriais, kad apsunkintų ir įdarbintų pečių raumenis;
• Gerai įsimena ne tai, ką padaro ar pasako mokytojas, bet tai, atlieka patys;
• Spręsdami užduotis ar problemas turi jas susieti su realia situacija;
• Neturėdami galimybės nevaržomai judėti, jie turėtų įsivaizduoti save atlikdami tekste pasakojamus darbus. Pvz. skaitydami instrukciją įsivaizduoti, kaip taiso automobilį.

8. Kinestetinę atmintį turintys žmonės su dominuojančiu kairiuoju smegenų pusrutuliu

• Mokosi nestandartiniu ir nestruktūrizuotu motorikos būdu;
• Nereikia „galvoti” žodžiais, informaciją suvokia intuityviai;
• Mato visumą, bet ne detales;
• Atlieka užduotis kruopščiai ir kantriai siekai tikslo. Tačiau nesugeba orientuotis laike, todėl dažniausiai nesilaiko tvarkaraščių ar galutinių terminų;
• Kalba trumpai, greitai pereina prie temos esmės.

Efektyvus mokymosi procesas

• Mokantis turi dirbti ir kūnas, ir protas;
• Įsimena informaciją siedami ją su veiksmais. Jeigu atsimena, ką tuo metu veikė, atsimena, apie ką galvojo;
• Mokosi nagrinėdami visumą, palaipsniui pereidami prie detalių;
• Mokydamiesi turi sieti informaciją su gyvenimiškais įvykiais;
• Jeigu patys negali judėti ar atlikti konkrečių veiksmų, turėtų stebėti kitų žmonių judesius (pvz. filmas, televizorius);
• Naują informaciją geriausiai įsimena tada, kai įvykius įsivaizduoja. Pvz. skaitydami apie karą įsivaizduoja mūšį, karius. Mintyse kuria filmus;
• Turi mokytis ramioje aplinkoje, kadangi kitų žmonių veiksmai, judesiai blaško dėmesį;
• Sugeba mokytis nagrinėdami paveikslėlius ir iliustracijas, užmesdami akį į antraštes arba vartydami puslapius ir skaitydami tekste pavienius sakinius, kurie suteikia jiems visą svarbią informaciją;
• Labai naudinga- minčių žemėlapiai.

1 Komentaras. Palikti komentarą

Mokymosi stiliaus nustatymo testas (2 dalis) | Norvegija
2014/04/14 13:09

[…]  Sužinokite dominuojančio pusrutulio ir mokymosi stiliaus testų rezultatus. […]

Atsakyti

Palikti atsakymą: Mokymosi stiliaus nustatymo testas (2 dalis) | Norvegija Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>